Escamp Nieuws

Alle berichten in onze NIEUWS kolom worden integraal overgenomen; inhoudelijke verantwoording ligt bij de betreffende aangever(s)

 

Den Haag, 11-1-2021

BRANDBRIEF

Traub-stuc wil succes voortzetten ondanks SEA-problematiek

Opmerking: Slechts een voorbeeld voor Traub-Stuc: Alle getallen moeten bijv. nog door jullie bevestigd worden… !

Geachte wethouder/leden van de commissie samenleving/verhuurder,

Wij willen het grote succes van Traub-stuc voortzetten, ondanks de situatie rondom de SEA (Stichting EnergieAcedemie)

 

In goed vertrouwen, op verzoek van de gemeente en op basis van stevige rapporten van gerenommeerde adviesbureaus zijn wij in de Energieacademie gestapt.

We hoopten een bijdrage te leveren aan een ambitieuze organisatie die de energietransitie zou versnellen en vele mensen weer aan het werk zou helpen.

Onze kracht is onze jarenlange expertise in het opleiden tot stukadoor van mensen, waar slechts weinigen nog wat in zien.

 

We hebben 170.000 euro en heel veel tijd geïnvesteerd om een gedeelte van het pand in te richten zodat daar 30 tot 40 stukadoors tegelijk opgeleid kunnen worden.

We hebben ondanks corona in minder dan 1 jaar 17 mensen opgeleid en aan een baan geholpen; een slagingspercentage van 80%!

 

Over ons

We doen dit werk al 20 jaar. We hebben veel plezier met de mensen die we opleiden.

Niet iedereen kan stucen, maar als je het in je hebt, kunnen wij je leren om een heel goede boterham te verdienen. Ongeacht je verdere achtergrond. 

Het is hier soms de eerste keer dat mensen waardering, zelfvertrouwen of een baan krijgen.

Dat een goede stukadoor goed verdient maakt dat we echt wat aan ze te bieden hebben.

Dat mensen na jaren nog af en toe even langs komen en bijvoorbeeld de nieuwe bus van hun eigen bedrijf te laten zien, geeft ons de echte voldoening.

 

Situatie rondom SEA

Dat de situatie niet best is blijkt wel uit alle rapporten die enkele maanden na opening zijn verschenen. Wij hebben daar met ontsteltenis kennis van genomen.

De enorme onzekerheid over hoe het verder zal gaan is voor ons eerlijk gezegd bijns ondragelijk.

 

Wij zijn praktisch ingesteld en willen oplossingen ipv (wachten op) rapporten. Vandaar dat wij een concreet voorstel willen doen.

Voorstel

 

Wij willen zelfstandig verder in een gedeelte van het huidige pand. Het gedeelte waar we rreds al gevestigd zijn, Kerkentuinenweg 79A.

We hebben bewezen dat we een succesvolle uitstroom hebben en dat de kosten ruim binnen de kaders zijn gebleven. De kosten van de opleiding zijn, opleiding, begeleiding, baangarantie en nazorg.

Het stuc-gedeelte is achterin het pand en kan makkelijk afgescheiden worden, zonder de verhuurbaarheid van de rest te verminderen.

 

We hebben zelf een rechtspersoon en zullen zelf onderhandelen met verhuurder.

Van de Gemeente hebben we de bereidheid nodig om tot de volgende afspraken en garanties te komen.

 

Korte termijn

Voortzetten huidige trajecten en enkele nieuwe trajecten starten ivm continuïteit.

Heldere afspraken over de bijbehorende inkomsten en verplichtingen (huur)

Garantie dat we niet opeens snel weg moeten uit het pand

Garantie dat we betaald worden voor ons werk.

Garantie dat we de materialen kunnen aankopen om de kandidaten op te kunnen leiden.

 

Middellange termijn

Afspraken met Gemeente over instroom, uitstroom, financiering en verplichtingen.

Huurcontract voor stuc-gedeelte.

 

Lange termijn

Zelfstandig, maar te allen tijde bereid om afspraken te maken met de SEA of opvolgers, danwel mede-huurders van het pand.

 

 

Tot slot

Geef ons de kans dit waardevolle werk voort te zetten, dat hebben wij en de mensen die we opleiden echt verdiend!

Help/Hoogachtend/Met vriendelijke groeten,

Traubstuc

 

  Virusvrij. www.avg.com

 

Gemeente Den Haag