za 18 dec 2021 Wat een Jaar 2021

Gasten aan tafel zijn: Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Marlies Filbri (Straat Consulaat), Dré Boidin (directeur Staedion), Ben Lachhab (Participatiekeuken), Popkoor Focus, Heleen Weening (Duurzaam Den Haag), Harm Benthem (stadsdeeldirecteur Escamp), Mei Lan Chung (directeur Regiodeal) en Martijn Balster (wethouder)
Gespreksleider is Joop Schouten
De muziek is van Hans van Toor en Nadia Basurto van Popkoor Focus
De column is van Michel Rogier

Het jaar 2021 is bijna weer ten einde en we maken de balans op. Wat zijn de resultaten, wat is de invloed geweest van corona? Hebben we nog activiteiten kunnen ondernemen?

Hoe kijken we tegen 2022 aan? Zijn er mogelijkheden voor sport en spel? Kunnen we bijeenkomen om de mooie plannen te bespreken?

Play
Gemeente Den Haag
Fonds 1818
Posthoorn Escamp