za 28 mei 2022 30 km zones/buurtprotest voor het Regentesseplein

Home   ›   za 28 mei 2022 30 km zones/buurtprotest voor het Regentesseplein

Gasten aan tafel zijn: Stephen Tas, landschapsontwerper OASE en Aad van Schie van WijWeimar

Gespreksleider is Ronald Fortgens

De column is van Ingrid Gyomorei

Deel dit bericht: