Zaterdag Live 1 februari 2020

Komst van wijkklinieken noodzakelijk?

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 1 februari a.s., richten wij ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘Komst van wijkklinieken noodzakelijk’.
Gasten aan tafel zijn: ANBO/KBO, Huisarts, Monique van Stuijvenberg fractievertegenwoordiger Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Zorgbestuurders en zorgverzekeraars uit het hele land waarschuwen voor een toenemend tekort aan thuiszorgmedewerkers en verpleeghuisplekken. Hierdoor liggen er per dag honderden ouderen onnodig in een duur Nederlands ziekenhuisbed.

De doorstroom van ouderen naar verpleeghuizen is al jaren ingewikkeld, maar de nood wordt steeds hoger omdat ook in Den Haag veel verzorgingshuizen zijn gesloten en kwetsbare ouderen tot op veel hogere leeftijd thuis moeten blijven wonen. De effecten daarvan worden zichtbaar.

Een nieuw zorgconcept ‘De wijkkliniek’ dat ziekenhuisbehandeling én herstel voor kwetsbare ouderen in de acute fase in de eigen wijk biedt. De gemeente Den Haag zou hiertoe, samen met Haagse ziekenhuizen en zorgverzekeraars, het voortouw moeten nemen.

Persbericht (pdf)

Gemeente Den Haag