Gemeente Den Haag – Nieuws

Bij bouw in de Dreven, Gaarden en Zichten is terugkeer gegarandeerd

De komende jaren wordt er in de wijk Dreven, Gaarden en Zichten grondig vernieuwd, gerenoveerd, verduurzaamd en bijgebouwd. Veel huizen in de wijk zijn in slechte staat. Omdat ze destijds vrijwel allemaal tegelijk gebouwd zijn komt dit moment ook voor vrijwel allemaal tegelijk. Dat is dus een grote operatie.  

In de wijken worden 2000 sociale huurwoningen gerenoveerd, dan wel vervangen door nieuwe. Er komen nog eens 3500 nieuwe huizen bij. Allemaal met de modernste isolatie- en verwarmingstechnieken en dus bijpassende lagere energiekosten. Er komt ruimte voor nieuwe bewoners, waarvan sommigen al jaren wachten op een fatsoenlijke en betaalbaar huis. Maar de nadruk ligt in eerste instantie op een betere woning voor de huidige bewoners. Voor elke bewoner is er straks een betaalbare, passende nieuwe woning.  

Deze garantie geven woningcorporatie Staedion en de gemeente Den Haag. Dré Boidin, directeur Onderhoud & Vastgoed van Staedion en wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster. Zij benadrukken vandaag opnieuw dat er voor bewoners van de wijk die tijdens de verbouwing of bouw ergens anders gaan wonen hulp en begeleiding is bij verhuizing. En dat ze, als het klaar is en liefst zelfs met maar één keer verhuizen, weer terug kunnen keren of blijven in hun vertrouwde wijk in een passend en veel comfortabeler huis. 

Wethouder Balster: ‘Het is fijn wonen in Dreven, Gaarden en Zichten en dat mensen er graag willen terugkeren met een huur die bij hen past, vind ik volstrekt logisch. Daar gaan we ook voor zorgen. Nu zijn echter te veel huizen in slechte staat, met soms vocht en schimmel en vaak geluidsoverlast. Stevig opknappen en verbeteren is bittere noodzaak. Na de sloop, nieuwbouw, renovaties en met de extra nieuwe woningen is er straks plek voor de mensen die deze wijk samen hebben opgebouwd maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen en voor nieuwe bewoners.  

“Het wordt een wijk met betere woningen voor een eerlijke prijs en voor elke portemonnee. Nu niets doen is geen optie maar alles is erop gericht de wijk met al zijn voordelen voor de toekomst te behouden en verder uit te bouwen terwijl we de problemen van vandaag aanpakken. De ‘oude’ bewoners vormen ook straks weer de kern van de wijk. We behouden hiermee het sociale cement en bieden mensen perspectief in de eigen wijk’ vervolgt wethouder Balster.  

Dré Boidin is het daar mee eens. “Mensen kunnen straks terug naar hun wijk. We zorgen dat er passende woningen zijn. We houden daarbij rekening met de woonwensen van mensen. Bewoners worden steeds ouder en we moeten daar op inspelen, bijvoorbeeld door woningen te maken met een lift. Ook voor mensen die het beter krijgen is er perspectief: met betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen.” Hij benadrukte bovendien dat huizen die voorlopig nog niet aan de beurt zijn, nog steeds meegenomen worden in het reguliere planmatige onderhoud. ‘Dit gaat gewoon door!’  

Martijn Balster en Dré Boidin waren vandaag te gast bij Discus TV Zaterdag Live en gingen o.l.v. Joop Schouten in gesprek met bewoner mevrouw Sandra Kokee en architect Hans van Daal over de veranderingen en verbeteringen die er de komende jaren in de wijk Dreven, Gaarden en Zichten plaatsvinden. Iedere huishouden wordt begeleid de komende jaren, de wensen en ideeën van de bewoners voor hun geliefde wijk zijn onderdeel van de plannen.   

https://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling/htm

EEN centraal telefoonnummer voor kwetsbare Hagenaars—–

Sinds vandaag (donderdag 19 maart 2019) is er 1 centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door corona in de knel komen. Zij kunnen op telefoonnummer 070 205 30 03 terecht voor (hulp)vragen, of een goed gesprek. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het buurtcentrum? Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden met de coronarichtlijnen? Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen tijdens de crisis? 

Met al deze, en andere, vragen kunnen bewoners terecht op dit nieuwe centrale telefoonnummer. Het is opgezet door de welzijnsorganisaties, partners in de wijk en de gemeente Den Haag. Zo willen zij ervoor zorgen dat de dienstverlening – ook in tijden van quarantaine en sociale isolatie – wordt voortgezet en niemand in de kou komt te staan. 

“Mooi om te zien dat welzijnsorganisaties heel snel op zoek zijn gegaan naar hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en helpen”, zegt wethouder welzijn Martijn Balster. “Ik hoop dat inwoners niet zullen schromen contact op te nemen. Voor zichzelf of voor een ander die het moeilijk heeft. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven”.

Ook wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid Kavita Parbhudayal vindt het belangrijk dat alle Hagenaars met zorgvragen snel en makkelijk goede ondersteuning vinden. “Vooral voor kwetsbare ouderen zonder vangnet ben ik heel blij dat we dit samen met Xtra zo snel voor elkaar hebben gekregen. Fijn dat zij nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken”.

Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik gemaakt worden van de chatfunctie op https://servicepuntxl.nl/ en kunnen mensen die al ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen.

=========================

Stadsbestuur neemt maatregelen om Den Haag te steunen

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt de gemeente Den Haag er op alle fronten aan om de gevolgen van het virus te beperken. De zorg voor mensen staat hierin voorop. Een overzicht van de genomen maatregelen stuurt het Haagse College van Burgemeester & Wethouders vandaag naar de gemeenteraad. “Dit is een crisis van ongekende omvang,” schrijft het stadsbestuur in zijn brief, “deze maatregelen raken iedereen, maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus aankunnen als we het samen doen.” Daarnaast complimenteert het college opnieuw de mensen die in de zorg werken en benadrukt dat zij erg belangrijk zijn. Ook is het trots op de vele initiatieven die in de stad plaatsvinden.

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus de dienstverlening wel raken. Daarbij is het uitgangspunt dat de meeste aandacht uitgaat naar processen waar de Hagenaars het meest van afhankelijk zijn. Zo zijn voor alle processen binnen de Jeugdwet en Wmo maatregelen getroffen om de hulp aan cliënten te kunnen borgen. Bijvoorbeeld, als hulp verlenen op afstand mogelijk is door telefonisch contact, dan wordt dat gedaan. Ook belangrijke vaccinaties voor jonge kinderen gaan zoveel mogelijk door.

Als het gaat om de Maatschappelijke Opvang zijn direct maatregelen genomen om ook hier zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Groepen zijn verkleind en er is meer verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Daarnaast is het betalen van uitkeringen, noodopvang en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze stad geborgd. Toen er deze week problemen met de voedselbank dreigden te ontstaan, is er direct samen met de regio actie ondernomen. Klanten van de voedselbank krijgen nu tijdelijk een supermarktbon in plaats van een voedselpakket. Er wordt nu met voedselbanken gesproken over een structurele oplossing.

Onderwijs

Er wordt goed samengewerkt met het onderwijs in regionaal verband. De veiligheidsregio, de colleges en de onderwijs- en kinderopvangkoepels staan continu met elkaar in contact. Dagelijks wordt bekeken wat nodig is. Schoolgebouwen blijven open, ook als er maar een enkele leerling aanwezig is. De gemeente monitort of er voldoende kinderopvanginstellingen open zijn voor kinderen die niet door ouders zelf opgevangen kunnen worden. Met de VO-scholen wordt bekeken hoe ze schoolexamens kunnen uitvoeren. Via de Stichting Leergeld Den Haag zijn computers beschikbaar gesteld voor gezinnen met een Ooievaarspas, als het een school niet lukt een device te regelen voor onderwijs op afstand.

Gratis parkeren voor zorgpersoneel en mantelzorgers

Er ligt een zware druk op zorgmedewerkers. Door het teruglopen van de dienstverlening van het openbaar vervoer wordt het niet makkelijker voor hen om op hun werk te komen. Om deze reden worden zorgmedewerkers waarvoor dat nodig is tijdelijk vrijgesteld van parkeerbelasting. Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd. Daarom zal op iedere mantelzorgvergunning automatisch 50 uur parkeertegoed gratis bijgeschreven worden.

Ondernemers

Naast een brief naar de raad heeft het college ook een brief naar de Haagse ondernemers gestuurd. In die brief worden de eerste maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvullend lokaal steunpakket met als doel om het MKB en werknemers de crisis door te helpen. Ondernemers die door teruglopende omzet in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, worden actief gewezen op de mogelijkheden om uitstel van gemeentelijke belastingen te vragen. De afdeling Belastingzaken van de gemeente staat klaar voor de ondernemers, zodat zij op een laagdrempelige manier contact kunnen en snel en effectief geholpen kunnen worden. Voor uitgebreidere informatie kunnen ondernemers terecht bij het Ondernemersportaal en op denhaag.nl.

Tegenstellingen verkleinen

De coronacrisis raakt de stad op vele manieren. De aard en de omvang van deze crisis vraagt aan iedereen om tegenstelling te verkleinen en overeenkomsten te vergroten. Spontaan komen er initiatieven op om hen ondersteuning te bieden die dat nodig hebben. Het stadsbestuur kondigt aan zijn uiterste best te gaan doen om de stad te bieden wat nu nodig is, in het volle besef dat we ook weer uit deze crisis zullen komen.

De volledige brief van het College van Burgemeester en Wethouders leest u via deze link op het Raadsinformatiesysteem (RIS)

==================

GEMEENTEARCHIEF – HAGENAARS en HAGENEZEN (historisch materiaal)
Het zijn bijzonder tijden, waarin ook wij als Haags Gemeentearchief onze reguliere diensten niet aan ons publiek kunnen aanbieden.

Met het project ’Hagenaars en Hagenezen, bevolkingsregister Den Haag 1913-1939’ bieden we een interessant alternatief voor iedereen die het leuk vindt om met historisch materiaal bezig te zijn.

Het project heeft als doel de ruim 500.000 gezinskaarten uit het Haagse bevolkingsregister digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek, op een manier die voldoet aan de wensen van deze tijd. Hiervoor wordt de hulp van iedereen ingeroepen.
Wie vanuit huis aan het project wil meewerken, kan vanaf maandag 23 maart aan de slag via de website velehanden.nl.

De hoge resolutie versies van de twee foto’s zijn hier te downloaden (graag bronvermelding vermelden):

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/14f70a88-79f4-3c4e-d7de-399f7989f3f5/media/efc7fe95-316c-a045-1e4f-0fefee5518c6

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/f4f7cb63-1460-837c-3489-bd8f84b01465/media/6b5146b8-bc36-ea84-47ca-64d81c51e73d

Amateurfilmpjes uit de Tweede Wereldoorlog in Den Haag? Lees er alles over op haagsgemeentearchief.nl