Home   ›   za 01 mei 2021 Grondwateroverlast

za 01 mei 2021 Grondwateroverlast

Gasten aan tafel zijn: Jacob Snijders (Wijkberaad Bezuidenhout), Bureau Deltares, Robert Klumpers (Statenlid GroenLinks), Frans Hoijnck van Papendrecht (raadslid Hart voor Den Haag).
Gespreksleider is Joop Schouten
Column van de Week: Ingrid Gyömörei

Wateroverlast door een hoog grondwaterpeil zorgt al een aantal jaar voor discussies tussen bewoners en de gemeente. In meerdere wijken, zoals Bezuidenhout, Vogelwijk en Bloemenbuurt, hebben bewoners last van vocht en water in de kelders. In principe is het waterdicht maken van een kelder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar, maar de gemeente heeft ook zorgplicht. Als veel bewoners in een straat overlast hebben van grondwater, is de gemeente volgens de Waterwet verplicht om dit te onderzoeken en zo nodig maatregelen te nemen.

Bewoners en een aantal politieke partijen zijn het niet eens met de huidige voorwaarden van de gemeente voor eigen verantwoordelijkheid.
Het is overigens niet zo dat de gemeente het grondwaterpeil zomaar kan verlagen. Te hoge en te lage grondwaterstanden kunnen beide nadelige gevolgen hebben. Ook moet er steeds meer rekening gehouden met klimaatverandering: periodes van droogte en hevige neerslag hebben invloed op de grondwaterstand. Het rioleringssysteem speelt ook een rol.

[powerpress]