Home   ›   za 03 okt 2020 Ouderenmishandeling

za 03 okt 2020 Ouderenmishandeling

Gasten aan tafel zijn: Margot van der Salm (Mooi Welzijn), Nisha Arjun (Mentorschap Haag en Rijn), een raadslid en een huisarts.
Gespreksleider is Rob Buurke
De Column is van Ingrid Gyömörei

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld, waarbij ouderen (>65 jaar) mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden. De mishandeling vindt plaats in huiselijke kring of in de ouderenzorg door (ex)partners, gezinsleden, familieleden, huisvrienden, mantelzorgers of professionals die dicht bij de oudere staan.

Ouderen vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak door hun leeftijd, ziekte en/of psychische gesteldheid (bijvoorbeeld dementie) afhankelijk zijn van zorgverleners, partner of familieleden. Ze wonen nog zelfstandig of in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Veelal krijgen ze mantelzorg en/of thuiszorg. Bij ouderenmishandeling is de pleger vaak degene die (een deel van) de zorg levert.

Het onderwerp ouderenmishandeling wordt in de Regiovisie Huiselijk Geweld, zoals opgesteld door de gemeente, slechts zijdelings genoemd, terwijl de stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling zich heeft doorgezet. Volgens Ministerie van VWS is het aantal meldingen met 66% gestegen en verdubbeld ten opzichte van 2010.

Steeds vaker komt financiële uitbuiting voor, waarbij ouderen door familie of zorgverleners worden kaalgeplukt.

[powerpress]