Home   ›   za 06 maart 2021 Sloopplannen Dreven, Gaarden, Zichten

za 06 maart 2021 Sloopplannen Dreven, Gaarden, Zichten

Gasten aan tafel zijn: Sandra Kokee (bewoner), Hans van Daal (architect), Dré Boidin (directeur Onderhoud en Vastgoed Staedion), Martijn Balster (wethouder Wonen).
Gespreksleider is Joop Schouten
De column van de week is van Ingrid Gyömörei

In juli 2020 heeft de gemeente het ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten gepubliceerd. Hierin staan de herstructureringsplannen die de gemeente samen met Staedion en Heijmans
heeft opgesteld voor deze buurten. De slechte staat van de woningen, de sociaaleconomische problemen, en de woningnood in Den Haag zijn de aanleidingen voor de plannen.

Het komt erop neer dat de meeste woningen gesloopt zullen worden en vervangen door nieuwbouw en dat er 3500 extra woningen worden gebouwd. De gemeente heeft op verschillende manieren met bewoners gesproken over de plannen, maar meerdere politieke partijen vinden dat er niet genoeg is geluisterd naar de mening van bewoners. Ook op andere gebieden zijn er nog veel vragen; bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van de nieuwe woningen, de terugkeergarantie voor bewoners en de leefbaarheid m.b.t. de verdichting.

De commissie ruimte heeft het ambitiedocument in januari besproken, maar de raadsvergadering over de plannen moet nog komen.

[powerpress]