Home   ›   za 06 nov 2021 Rol corporatie leefomgeving

za 06 nov 2021 Rol corporatie leefomgeving

Gasten aan tafel zijn: Margua Helfrich (Bewoner), Sander Salemink (BIT Morgenstond) en Pim Timmers (Gebiedsmanager Zuidwest Haag Wonen)
Gespreksleider is Rob Buurke
De column is van Michel Rogier

Woningcorporaties hielden zich de laatste jaren vooral bezig met bouwen en verhuren. Maar huurders kloppen steeds vaker bij hen aan over andere, niet huur gerelateerde problemen. Bij Haag Wonen willen ze terug naar hun oorspronkelijke volkshuisvestelijke taak en meer aandacht geven aan de leefbaarheid.

Door corona zijn problemen van huurders wel veel zichtbaarder geworden. Het gaat dan niet alleen om huisvesting, maar ook om zaken als onderwijs, arbeid en andere maatschappelijke problemen. De woningcorporatie kan die niet allemaal oplossen. Maar ze kunnen wel kijken hoe ze buurten leefbaarder kunnen maken en zorgen voor verbinding. Daar waar corporaties zich de afgelopen jaren vooral moesten richten op ‘stenen’, wil Haag Wonen nu weer meer terug naar een andere belangrijke taak van corporaties: zorgen dat bewoners een fijne leefomgeving hebben.

Het is daarom belangrijk precies te weten wat de cijfers zijn, te horen van de huurders hoe prettig ze het in hun wijk vinden en hoe veilig. Op basis daarvan wordt een sociale wijkopdracht opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als schoon, heel en veilig, maar ook hoe corporaties vanuit hun rol bij kunnen dragen aan perspectief voor bewoners op het gebied van leefbare woonomgeving.

[powerpress]