Home   ›   za 07-11-2020 Betaalbaar wonen

za 07-11-2020 Betaalbaar wonen

Gasten aan tafel zijn: Maarten Vos Manager Vidomes, Marcel Trip Woonbond Nederland, Peter Boelhouwer TU Delft, William de Blok Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Gespreksleider is Rob Buurke

Den Haag doet alles wat mogelijk is om iedereen fatsoenlijk en betaalbaar te laten wonen. Het stadsbestuur trekt vijftig miljoen euro uit om meer sociale en betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Bovendien gaat de gemeente op zoek naar locaties waar versneld woningen kunnen worden gebouwd.

Deze plannen zijn opgenomen in de Woonagenda 2020-2023 die naar de gemeenteraad is gestuurd. Echter, de betaalbaarheid van woningen in de stad staat onder druk. De wachtlijsten zijn de laatste vijf jaar verdubbeld. De gemiddelde wachttijd is zeven jaar en starters moeten zelfs negen jaar wachten. Om de crisis in de woningmarkt het hoofd te bieden moet er veel meer gebouwd worden. En we willen bouwen voor elke portemonnee. Den Haag heeft het voornemen om jaarlijks 4000 huizen te bouwen. 1200 hiervan moeten sociale woningen zijn, 800 middeldure huur en 800 betaalbare koopwoningen.

De nieuwe woningen komen voornamelijk in de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en rondom de stations. Dit gebied heet het Central Innovation District (CID). Vooral in het CID staat de sociale woningbouw onder druk. Als het niet lukt om in dit gebied te voldoen aan de afspraak om dertig procent sociale woningbouw toe te voegen, dan gaan we naar andere plekken waar we dit kunnen compenseren. Het kan dan voorkomen dat op andere locaties in de stad een groter percentage dan dertig procent sociale woningen gebouwd zullen worden.

[powerpress]