Home   ›   za 08 mei 2021 Uitvoeringsprogramma ”Ruim baan voor de fiets”

za 08 mei 2021 Uitvoeringsprogramma ”Ruim baan voor de fiets”

Gasten aan tafel zijn: Marcel Kleizen (fietsburgemeester), Herman de Graaff (directeur Biesieklette), Frans Botma (Gemeente Den Haag) en Maarten de Vuyst (raadslid GroenLinks)
Gespreksleider is Rob Buurke
De column van de week is van Peter Drijver

Ruim baan voor de fiets! De gemeente Den Haag investeert de komende vijf jaar ruim 65 miljoen euro in de fiets. Dit staat in het uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de fiets 2020-2025’. Den Haag wil een echte fietsstad worden, voor álle Hagenaars, bezoekers en werknemers.
In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel.

Het moet voor steeds meer mensen een makkelijke en vanzelfsprekende keuze worden om de fiets te pakken voor korte ritjes in de stad en de middellange afstand in de regio. Er is gekozen voor een samenhangende aanpak, waarbij ‘harde’ infrastructurele maatregelen – veilige fietsroutes en voldoende goede fietsenstallingen – hand in hand gaan met ‘zachte’ maatregelen om zo fietsen te stimuleren en nieuwe doelgroepen te bereiken.

In een groeiende stad als Den Haag is de fiets een aantrekkelijke keuze om je snel te verplaatsen. In 2040 wil de gemeente een toename van 50% meer fietsbewegingen. Belangrijk voorwaarde is dat er aantrekkelijke en veilige routes liggen om comfortabel en veilig door te fietsen. De komende jaren komen er veel nieuwe, kwalitatief goede fietsroutes bij. zowel in de stad als in de regio. Verder zet de gemeente in op betere doorstroming bij kruispunten, het verminderen van conflicten tussen fietsers en voetgangers en het rood asfalteren van de laatste 13 kilometer aan tegelfietspaden.

[powerpress]