Home   ›   za 09 okt 2021 Democratiseringsagenda (participatie)

za 09 okt 2021 Democratiseringsagenda (participatie)

Gasten aan tafel zijn: Jacob Snijders (Bezuidenhout), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Carlos Martinez van Andel (Wijkberaad Mariahoeve) en Mariëlle Vavier (Fractievoorzitter GroenLinks)
Gespreksleider is Joop Schouten
De column is van Terry van der Heide

De komende maanden gaat Den Haag aan de slag met een democratiseringsagenda. Het doel
is om bewoners nog beter te betrekken bij de beleidsvorming en de zeggenschap in wijken en
buurten te vergroten.

30 procent van de Hagenaars voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd. Meer dan de helft
van onze inwoners gaat niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben veel te
doen met elkaar om de bewoners betrokkenheid te vergroten. Niet alleen bij het vierjaarlijks
stemmen, meer juist ook bij de beslissingen die we samen met de bewoners willen nemen in
de wijken en buurten.

[powerpress]