Home   ›   za 10 april 2021 Parkeerdruk Haagse woonwijken afgenomen ?

za 10 april 2021 Parkeerdruk Haagse woonwijken afgenomen ?

Gasten aan tafel zijn: Jacob Snijders (Wijkberaad Bezuidenhout), Velimir Jelovic
(VMJ Lighting/Smart City Design) en Marieke van Doorn (raadslid D66)
Gespreksleider is Ronald Fortgens
De column van de week is van Terry vd Heiden

Al geruime tijd werkt Den Haag aan het oplossen van parkeerproblemen in woongebieden. Uit het verschenen voortgangsbericht van het programma ‘Parkeren in Woongebieden’ blijkt dat de aanpak succesvol is. De parkeerdruk is over de hele linie in de Haagse wijken afgenomen. Daarnaast is ook het aantal wijken met een zeer hoge parkeerdruk (>90%) beduidend afgenomen

Participatie door bewoners
De gemeente Den Haag laat buurtbewoners actief participeren bij projecten met betrekking tot parkeren. Niet alleen zijn buurtbewoners bij uitstek omgevingsdeskundig en zorgt hun actieve inbreng dikwijls voor inhoudelijke aanscherping van ontwerpen; echter, zo ontstaat ook draagvlak voor het tot stand gebrachte ontwerp. De vorm, waarin participatie wordt georganiseerd, verschilt per project. Dit hangt onder meer af van de omvang en complexiteit van het project, de beschikbare tijd en de beschikbare middelen. Op deze manier past de gemeente maatwerk toe bij participatie

Plannen
Op dit moment vinden in diverse straten – in onder meer Moerwijk, Laakkwartier en Bezuidenhout – herinrichtingswerkzaamheden plaats, waarbij parkeerplaatsen worden toegevoegd. Hierdoor zal ook in deze straten en buurten de parkeerdruk afnemen. Voor een aantal wijken worden op dit moment plannen voorbereid voor de herinrichting van straten, waarbij ook weer parkeerplaatsen aan de openbare ruimte worden toegevoegd. Deze projecten gaan vanaf 2021 gefaseerd in uitvoering en hierdoor zal ook in deze straten de parkeerdruk afnemen

[powerpress]