Home   ›   za 12 dec 2020 Ondernemers in de knel

za 12 dec 2020 Ondernemers in de knel

Gasten aan tafel zijn: Kathleen Oerlemans (Flow), Cor Vork (Qredits), Kim Schofaerts (MKB Den Haag), Ismet Bingöl (Raadslid CDA).
Gespreksleider is Joop Schouten.

De coronasituatie heeft voor veel bedrijven de plannen en dagelijkse gang van zaken behoorlijk overhoopgehaald. Daarom is het belangrijk dat naast de diverse regelingen zoals TOZO en NOW er ook begeleiding is bij de niet alledaagse processen waar veel ondernemers nu mee te maken krijgen. Oplopende schulden in hun zaak en mogelijk zelfs privé door het uitblijven van voldoende omzet en perspectief. Kortom ondernemers die hun businesscase moeten veranderen of de afweging moeten maken om zelfs te stoppen. Deze facetten vragen om een andere benadering dan de reguliere adviezen van accountants of fiscalisten. Hiernaast is gerichte steun vanuit de brancheorganisaties onontbeerlijk. Maar ook het verhaal van een ondernemer die misschien net gestart is, uitbreidingsplannen had of zoals gezegd door corona zijn plannen moet bijstellen.

De gemeente heeft belang bij vroegtijdige signalering van de problematiek omdat anders bij een ‘harde landing’ de overheid opdraait voor de gevolgen (denk aan faillissement en terugval op bijstand). De gemeente heeft ook andere instrumenten (zoals vergunningsbeleid, actief economisch beleid en vestigingsklimaat) en bijvoorbeeld actief tegengaan van leegstand van winkellocaties om de ondernemer en de armoedeval te voorkomen. Op talloze terreinen die ook voor de coronatijd speelden ligt nu dus des te meer de nadruk om het voortbestaan van de ondernemer te borgen.

Met het recent unaniem aangenomen beleidsplan SHV is de Haagse burger nu nog nadrukkelijker in beeld bij de politiek. Maar daar hoort een gedifferentieerde aanpak voor de ondernemer bij.

[powerpress]