Home   ›   za 13 juni 2020 Verplaatsing raamprostitutie

za 13 juni 2020 Verplaatsing raamprostitutie

met Ann Verwaal voorzitter Rivierenbuurt, Marije Mostert Fractie vertegenwoordiger D66, Kavish Partiman raadslid CDA
gespreksleider is Rob Buurke

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 13 juni 2020, richten wij ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema Verplaatsing raamprostitutie’. Gasten aan tafel zijn: An Verwaal (Bewonersorganisatie Rivierenbuurt), Vereniging Raamexploitanten en Marije Mostert (Fractievertegen-woordiger D66)

De twee prostitutiestraten in de Haagse binnenstad gaan op termijn dicht. De raamprostitutie in de Geleenstraat en de Doubletstraat verhuist naar een nieuwe rosse buurt aan de rand van de Binckhorst en het Haagse centrum.
De gemeente Den Haag hoopt, dat de verhuizing over vier jaar klaar is.
Volgens VVD-wethouders Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling) en Kavita Parbhudayal (Zorg) is er voldoende steun onder de Haagse sekswerkers voor verplaatsing van prostitutie, mits de ramen niet tijdelijk sluiten. Ook blijkt uit onderzoeken, dat het ambitieuze en ingewikkelde plan ‘haalbaar en betaalbaar’ is.

Voor het Oude Centrum zou de verplaatsing van de raamprostitutie een uitkomst zijn. Omwonenden van vooral de Doubletstraat klagen al decennia steen en been over de overlast en de criminaliteit in hun buurt. Volgens wethouder Revis is niets doen dan ook geen optie: “Er zijn plekken in de Doubletstraat waar we ons echt voor moeten schamen. Als we niets doen, verdwijnen de vrouwen de illegaliteit in en verloederen de straten steeds verder”.

De belangrijkste reden voor de verhuizing van de raamprostitutie, is de positie van de sekswerkers, benadrukt wethouder Parbhudayal. In de nieuwe rosse buurt in de ‘sporendriehoek’ bij de Schenkkade en ten noorden van de Lekstraat komt een groot prostitutiecentrum, waar de vrouwen en mannen veiliger, prettiger en hygiënischer kunnen werken.

[powerpress]