Home   ›   za 15 mei 2021 Betere participatie ‘Haags Samenspel’

za 15 mei 2021 Betere participatie ‘Haags Samenspel’

Gasten aan tafel zijn: Kees Berenbak (Buurt Bestuurt Laak), Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Elly Rijnierse (Coöperatie Mariahoeve), Peter Bos (Haagse Stadspartij)
Gespreksleider is Joop Schouten
De column van de week is van Peter Drijver

Den Haag heeft de ambitie meer gebruik te maken van de bewonersbetrokkenheid. Dit is vanuit het coalitieakkoord 2019 de opdracht voor de portefeuillehouder om de verbinding met de inwoners van Den Haag te vergroten en te verbeteren. Nu is het onderwerp bewonersparticipatie al decennialang een onderwerp van dagelijkse orde.

Echter heeft de participatie het de laatste jaren pas mondjesmaat kunnen winnen van vele bezuinigingen en andere politieke prioriteiten. De kleinschalige initiatieven vanuit de diverse Haagse wijken zoals de energiechallenge, of de buurtopknapprojecten in de Houtwijk zij slechts lichtpuntjes in de vele mogelijkheden.

Het samenspel tussen de wijkbewoners en de politiek vraagt om veel afstemming om tot direct en zichtbaar resultaat te komen. Perspectief op uitvoering. Veel ideeën om zaterdag met de pioniers en deskundigen aan de stamtafel te delen.

[powerpress]