Home   ›   za 19 juni 2021 Den Haag Verbonden Stad

za 19 juni 2021 Den Haag Verbonden Stad

Gasten aan tafel zijn: Astrid Feiter (Haagse Verhaal), Karima el Bouchtaoui(Ocullus Consultancy), Adeel Mahmood (raadslid NIDA).
Gespreksleider is Rob Buurke
De column is van Terry van der Heide

In Den Haag wonen mensen met meer dan 200 nationaliteiten met elkaar, en meer dan de helft van alle inwoners heeft een migratieachtergrond. Niet alleen land van herkomst maakt Den Haag divers, maar ook de verscheidenheid aan talen, culturen, religies, verblijfsstatus en sociaaleconomische posities. De diversiteit maakt Den Haag een boeiende stad, maar het maakt het ook moeilijker om Hagenaren met elkaar te verbinden.

Voor de Haagse Gemeenteraad reden om het actieprogramma ‘Bouwen aan een Verbonden Stad’ op te stellen, dat eind maart is afgerond.
Het document heeft 5 uitgangspunten:
1) Verbinding is een wederkerig proces: met zoveel verschillende groepen in Den Haag en geen grote meerderheid, is het beter om over ‘verbinding’ te spreken dan over integratie.
2) Ruimte voor eigen identiteit: niemand wordt in een hokje geplaatst en ondanks de verschillen is iedereen Hagenaar.
3) Vieren van gedeelde waarden: iedereen mag zijn eigen meningen, normen en waarden hebben, met de democratische rechtstaat als gezamenlijke basis.
4) Faciliteren van initiatief: de gemeente legt zelf geen verbinding op, maar ondersteunt initiatieven van bewoners.
5) Een stad die nooit af is: de stad en de bevolking veranderen continue, hierdoor blijft het zoeken naar verbinding belangrijk.

[powerpress]