Gasten aan tafel zijn: Dylan Romeo, auteur nota; Thomas Alberts, auteur nota; Bea Carels, Jongeren Informatie Punt (JIP); Dorinne Lamberts, @Ease Leiden

Gespreksleider is Ronald Fortgens

De column is van Michel Rogier