Home   ›   za 20 juni 2020 Passend Onderwijs

za 20 juni 2020 Passend Onderwijs

Gasten aan tafel zijn: Dock Rensen (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, SPPOH) en Samir Ahraui (Fractievertegenwoordiger PvdA).
Gespreksleider is Rob Buurke

In het debat over het onderwijs gaat het vooral over het gewone onderwijs.
De problemen zijn in omvang en complexiteit bij speciaal onderwijs groter en dit onderwijs verdient daarom meer aandacht.

Een aantal van deze problemen:
– onvoldoende leerkrachten
– onvoldoende plekken, waardoor wachtlijsten ontstaan
– meer controle op de besteding van de financiële middelen

De organisatie ‘Boze ouders’ heeft via een enquête de klachten verzameld en deze bij de Onderwijsinspectie ingediend. De wet Passend Onderwijs faalt met name op het verlenen van extra hulp. Scholen beloven van alles, maar er gebeurt niets.

Kortom ook deze kinderen hebben recht op goed en passend onderwijs.

[powerpress]