Home   ›   za 21 nov 2020 Criminaliteit Den Haag Zuidwest

za 21 nov 2020 Criminaliteit Den Haag Zuidwest

Gasten aan tafel zijn: Jamal Omoussa (Bureau de Brug), Frans de Graaf (fractievoorzitter VVD) en gemeente.
Gespreksleider is Rob Buurke.

In opdracht van de Gemeente Den Haag, is er door het CBS onderzoek gedaan naar de criminaliteit in Den Haag Zuidwest. T.o.v. andere gebieden is deze zeer hoog.

De sociaaleconomische problemen in deze wijk leiden hiertoe en veel jeugd wordt in hun directe nabijheid blootgesteld aan high-impact crimes. Criminaliteit die grote gevolgen heeft bij blootstelling voor het slachtoffer. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eigen huishoudens waarin deze jeugd opgroeit met de buren, familie, klasgenoten en collega’s. De armoede in de gezinnen speelt een grote rol in het ontstaan. Zo leven ze van dag tot dag en niet op de lange termijn, impulsief gedrag en behoeftes kunnen, niet goed gekaderd, leiden tot crimineel gedrag bij de jeugd.

Niet lang geleden is er dan ook nog een jeugdbende aangehouden op verdenking van een verantwoordelijkheid van 42 inbraken. Kunnen de kansen en de vooruitzichten voor deze jongeren zodanig verbeterd worden, dat ze de stap naar de criminaliteit laten liggen en op het rechte pad blijven. Strengere handhaving of de problemen aanpakken bij de oorsprong van deze jeugd, de sociaaleconomische achterstand waarin ze opgroeien en de verminderde kansen waaraan ze in deze situatie worden blootgesteld verbeteren? Hoe kunnen we dit verbeteren en wat is daarvoor nodig?

15 miljoen euro is er in de regio Zuidwest geïnvesteerd door kabinet en gemeente. In 2019 is de Regio Deal Den Haag Zuidwest gestart. Binnen de Regio Deal staat gesteld de sociaaleconomische positie en leefbaarheid te verhogen naar het Haagse gemiddelde. Maar waar moeten deze investeringen aan voldoen om de jeugdcriminaliteit eruit te halen.

[powerpress]