Home   ›   za 22 mei 2021 Sociale Verduurzaamheidstransitie

za 22 mei 2021 Sociale Verduurzaamheidstransitie

Gasten aan tafel zijn: Johan Apeldoorn (Moerwijk coöperatie), Jesse Voerman (Wijkberaad Mariahoeve), Woning corporatie Vidomes en Arjen Kapteijns (Fractievoorzitter Groen links)
Gespreksleider is Rob Buurke
De column is van Terry van der Heide

Om in de stad Den Haag de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie, staat inmiddels het Stedelijk Energie Plan klaar. Om dit mogelijk te maken en daarbij aan alle vereisten te voldoen, wordt veel inzet gevergd van coöperaties enook van huiseigenaren. Echter, de hoge kosten die hierbij om de hoek komen kijken, hebben ook hun weerslag op de sociale sector. Cruciale vraag is: “Hoe moet de verplichte verduuraamheidstransitie zich gaan verhouden tot de gestelde normering van schone energie en isolatie?”

Door collectief groene energie in te kopen voor de minima kan de gemeente eencollectiviteitskorting afdwingen, zoals dat bij de zorgverzekering wordt toegepast.Daarnaast is de oprichting van de energie coöperaties, waarbij de huurders zelf kunnen profiteren van de opbrengst van te plaatsen zonnepanelen, van essentieel belang. En wellicht nog wel de meest kritieke factor: het instellen van een fonds of subsidie om per direct te investeren in de nu al haalbare isolatiewinst van sociale huurwoningen en dat ook inzetbaar is voor eigenaren met een tekort aan beschikbaar spaargeld.

Kort gezegd: “Hoe kunnen we de hele stad verduurzamen, voor een betaalbare prijs?”.sociale huurwoningen en dat ook inzetbaar te maken voor eigenaren met een tekort aan beschikbaar spaargeld.

[powerpress]