Home   ›   za 24 okt 2020 Energietransitie en Warmtenet

za 24 okt 2020 Energietransitie en Warmtenet

Gasten aan tafel zijn: Elly Rijnierse (Stadmaker/Mariahoeve), Joeri Oudshoorn (Den Haag Fossielvrij), Robert Barker (PvdD).
Gesprekleider is Joop Schouten

De gemeente heeft het doel gesteld om in 2030 aardgasvrij te zijn. In het ontwerp stedelijk energieplan (het definitieve plan is nog niet uitgebracht) staat hoe ze dat gaan aanpakken: elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. In de 10 groene energiewijken is al begonnen met een plan op te stellen voor de energietransitie. Een van de plannen waar veel discussie over is, is een plan voor restwarmte: de leiding door het midden. Dit is een leiding voor restwarmte vanuit de Rotterdamse haven die huizen in Den Haag moet gaan verwarmen. Dit is echter alleen rendabel als huizen op grote schaal en voor lange tijd op dit nieuwe warmtenet worden aangesloten. Bewoners hebben geen keuze, en zullen duurder uit zijn dan met verwarming via aardgas.

[powerpress]