Home   ›   za 26 juni 2021 De Haagsche gracht

za 26 juni 2021 De Haagsche gracht

Gasten aan tafel zijn: Chris Schram (Willemsvaart), Peter Duivesteijn (Ooievaart), Michel Rogier (Provinciale Staten) en Frans de Graaff (Fractievoorzitter VVD)
Gespreksleider is Ronald Fortgens
De column is van Michel Rogier

Om het begrip ‘de Haagsche gracht’ weer een begrip te laten worden in onze stad, bestaan de plannen om een haventje aan te leggen bij het Centraal Station. Bij de kruising van de Prinsessegracht en de Bezuidenhoutseweg bestaat sinds 2018, inmiddels bijgesteld, het plan vanuit de gemeente hier een haven te maken voor de aanleg van kleinschalige boten zoals roeiboten, sloepboten en kano’s. Dit om de stad een exclusievere status te geven en daarbij is de uitbreiding van de grachten ook zeker efficiënt voor het waterbeheer in de stad.

In het plan is een klein horecamodel opgenomen voor de mogelijkheid tot ontspanning en kaartverkoop. Aangezien de haven niet groot genoeg is voor grote rondvaartboten, blijft de aanlegplaats op de Prinsessegracht bestaan. De plannen gaan dit jaar in december van start en hebben een dekkingsbegroting van 2,3 miljoen euro verspreid over twee jaar. De plannen worden ook voorgelegd aan de bewoners om inspraak te geven aan de opzet.

De rondvaartorganisaties zijn zeker positief gesteld over deze plannen en maken zelf ook deel uit van de plannen en zien dit dan ook als de nieuwe grachtengeschiedenis van Den Haag, die in de loop van jaren is verloren aangezien het grachtennetwerk altijd een belangrijk onderdeel van onze stad is geweest. Gek genoeg lag er tot 2000 op deze plek al een gracht, die verloren ging bij de aanleg van de Koninginnetunnel.

Is de uitbreiding van het grachtennetwerk met de mogelijkheid tot recreatie en verbetering van het aangezicht de nieuwe toekomst? En gaan we nog verder graven in de toekomst om ons een nog meer waterrijke stad terug te geven, die de rust en aanzien uitstraalt, welke de stad nodig heeft voor haar positie in de toekomst?

[powerpress]