Gasten aan tafel zijn: Pieter Scholten, voorzitter MKB Den Haag; Bas Winkler, Voorzitter Binnenstad in Bedrijf; Robert Medemblik, voorzitter Belangenvereniging bedrijven Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD)

Gespreksleider is Rob Buurke

De column is van Peter Drijver (gelezen door Guillaume Schoonderbeek)

Om ook in de toekomst Den Haag aantrekkelijk te houden als stad om te wonen en te werken, is er meer aandacht nodig voor de balans tussen beide. Het college constateert een groeiend tekort aan ruimte voor bedrijven en bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Er is een tekort aan ruimte voor dit soort bedrijvigheid wat de economische groei van de stad belemmert. Groeiende bedrijven trekken weg door het beperkte aanbod aan fysieke ruimte. Bedrijven die overwegen zich te vestigen in Den Haag, zien daar geregeld van af omdat ze geen geschikte locatie kunnen vinden.

De stad groeit en dat vraagt ook om voldoende banen. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor het Haagse midden- en kleinbedrijf en andere (startende) bedrijven die zich hier willen vestigen. Dit is belangrijk voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de stad. We zien dat bedrijven die nu moeten verhuizen door woningbouw niet voldoende zekerheid hebben voor een nieuwe plek.