Home   ›   za 26 sept 2020 Naar een stad zonder Uitbuiting

za 26 sept 2020 Naar een stad zonder Uitbuiting

Gasten aan tafel zijn: SHOP Jeugd Den Haag, Ania Paszak (IDHEM), Addie Stehouwer (gemeentelijke ombudsman) en Marieke van Doorn (raadslid D66).
Gespreksleider is Joop Schouten.

Voorkomen, bestrijden en beschermen van slachtoffers zijn de drie pijlers van het Actieprogramma Mensenhandel 2020-2023 van het stadsbestuur van Den Haag.

Mensen uitbuiten voor persoonlijk gewin door gebruik van dwang of misbruik van een kwetsbare positie: dat is mensenhandel.

Jaarlijks zijn er gemiddeld 145 slachtoffers in beeld bij de hulpverlening. Het zijn niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren. De focus wordt gelegd op preventie, voorlichting aan arbeidsmigranten, laagdrempelige chat voor jongeren en meer online veldwerk.

[powerpress]