Home   ›   za 27 feb 2021 Huiselijk Geweld

za 27 feb 2021 Huiselijk Geweld

Gasten aan tafel zijn: Gaynele Joshua (Schilderswijk Moeders), Ivonne Fong-Pien-Joe (PerspeKtief.nl), GGD Veilig Thuis en Fatima Faid (raadslid HSP).
Gespreksleider is Joop Schouten
De column van de week is van Peter Drijver

Huiselijk geweld komt nog altijd in hoge mate voor. Niet alleen vrouwen en kinderen worden hieraan blootgesteld, ook mannen zijn het slachtoffer van huiselijk geweld. Zowel in de hulpverlening als bij het maken van beleid is de omvang van het probleem bekend en worden de gezinnen ondersteund. Interventies worden hierbij opgezet om het geweld te stoppen en de gezinnen weer op de rit te krijgen.

Huiselijk geweld blijft echter nog altijd in de taboesfeer. Meldingen worden laat gedaan en naast schaamte van het slachtoffer is er ook vaak ongeloof van de omgeving. Kinderen daarbij houden onvoorwaardelijk van hun ouders en zijn het geweld soms zelfs een gewoonte gaan vinden.

Het geweld is niet zelden een uitingsvorm van meerdere problemen tegelijkertijd: werkeloosheid, armoede, schulden, psychische kwetsbaarheid, onvermogen om met een steeds ingewikkelder wordende samenleving om te gaan, onzekerheid over opvoeding, verslaving en trauma’s uit het verleden (plegers zijn vaak zelf mishandeld in hun jeugd).

Nu met verslechterende omstandigheden door Corona is er zelfs meer sprake van huiselijk geweld en blijkt dat dit nog altijd een integraal probleem is in onze samenleving.

[powerpress]