Home   ›   za 29 mei 2021 Sloopplannen Dreven, Gaarden en Zichten akkoord ?

za 29 mei 2021 Sloopplannen Dreven, Gaarden en Zichten akkoord ?

Gasten aan tafel zijn: Marian van der Heijden (bewoner), Hans van Daal (Architect), Dré Bodin (Directeur Staedion) en Martijn Balster (wethouder Wonen)
Gespreksleider is Joop Schouten
De column is van Ingrid Gyomorei

Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. De laatste jaren zijn steeds meer sociale problemen in het stadsdeel; ook hebben de bewoners van de sociale huurwoningen in het bijzonder aan de Dreven, Gaarden en Zichten de afgelopen jaren ruimschoots aandacht gevraagd voor de hardnekkige bouwkundige gebreken: schimmelvorming, doorslaand-/optrekkend vocht, al welke problemen de woningeigena(a)r(en) tot op heden niet heeft opgelost.

In het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ is Den Haag Zuidwest opgenomen als één van de gebiedsontwikkelingen, waar Den Haag de groei van de stad wil inzetten om de wijken leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Nu, ruim 3 jaar later en 50 jaar na de bouw van de wijken heeft de gemeente een ambitieus, grootscheeps renovatie-/herstelplan voor een gedeelte van dit stadsdeel, te weten Dreven, Gaarden en Zichten opgesteld: de gemeente wil de huidige bebouwing in Dreven, Gaarden en Zichten grotendeels vervangen door nieuwbouw, er worden 3500 extra woningen gebouwd, terwijl ruimte is voor een toename van 10.000 woningen. Tot 2010 zijn nieuwe woningen gebouwd: gebouwen met 4 tot 5 woonlagen zijn vervangen door gebouwen met maximaal 2 woonlagen, ondanks een nijpend, voortdurend tekort aan (betaalbare) woningen.

Met de sloop- en renovatieplannen wil het stadsbestuur dit gedeelte van Den Haag Zuidwest transformeren van een kwetsbaar gebied in een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam Haags woongebied, kortom: toekomst voor Den Haag Zuidwest !

[powerpress]