Home   ›   za 30 mei 2020 Advies Kunstenplan

za 30 mei 2020 Advies Kunstenplan

Aan tafel zijn:  Nachet Louchahi (Zuiderparktheater), Peter Bos (Haagse Stadspartij) en gespreksleider Rob Buurke.

Het advies over het meerjarenplan beleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, heeft nog al wat opzien gebaard. Zo wordt voorgesteld om Muzee Scheveningen, het Diamant theater en het Zuiderparktheater geen subsidie te verstrekken. Dit is des te meer opmerkelijk, omdat deze instellingen zich juist inzetten voor diversiteit en binding met de wijken.

Vervolgens is gebleken, dat een kernlid en tevens voorzitter van deze onafhankelijke commissie de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft.
Inmiddels zijn hier in de gemeenteraad door HSP en Groep De Mos.

[powerpress]