Zaterdag Live

PERSBERICHT

Den Haag, 24-05-2020

ADVIES KUNSTENPLAN

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 30-05-2020, richten wij ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘ADVIES KUNSTENPLAN’. Gasten aan tafel zijn:  Nachet Louchahi (Zuiderparktheater) en Peter Bos (Haagse Stadspartij).

Het advies over het meerjarenplan beleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, heeft nog al wat opzien gebaard. Zo wordt voorgesteld om Muzee Scheveningen, het Diamant theater en het Zuiderparktheater geen subsidie te verstrekken. Dit is des te meer opmerkelijk, omdat deze instellingen zich juist inzetten voor diversiteit en binding met de wijken.

Vervolgens is gebleken, dat een kernlid en tevens voorzitter van deze onafhankelijke commissie de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft.
Inmiddels zijn hier in de gemeenteraad door HSP en Groep De Mos.

Persbericht (pdf)

 

Gemeente Den Haag