Zaterdag Live 24 april 2021

PERSBERICHT

Den Haag,

17 april 2021

‘Uitbreiding Haagse Handhaving’


In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 24 april 2021 a.s. richten wij ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ’Uitbreiding Haagse Handhaving’.
Gasten aan tafel zijn: Erik Lakenman (Boa Bond), Politievakbond Bit team en Ayse Yilmaz (VVD raadslid).

De Haagsche Handhaving houdt toezicht op de leefbaarheid in de stad. Zij maken aanspraak op regels en wetten en zorgen voor de naleving hiervan. Voor de uitbreiding en intensivering van de handhaving trekt het stadsbestuur 500.000 euro uit, om zo de genoemde leefbaarheid te vergroten. Dit zo gesteld in de Nota Handhaving voor 2021-2022 van wethouder Bredemeijer.

De handhaving spitst zich toe op (1) de preventie in de rol van vertegenwoordiger van de gemeente door middel van signalering en speciale handhavingscommunicatie en daarnaast (2) in de rol van toezichthouder en handhaving tegen overlast en overtredingen door middel van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Hoe kan de uitbreiding en intensivering van de Haagse Handhaving bijdragen aan de toename in de leefbaarheid, die gesteld wordt door de samenwerking met de andere hierop toezichthoudende functies zoals politie en Buurt Interventie Teams (BITs)?

 

PersberichtPersbericht (pdf)

Gemeente Den Haag
Fonds 1818
Posthoorn Escamp