Over DISCUS

DISCUS Radio en Televisie heeft als doelstelling het debat te stimuleren en wel in de ruimste zin: politiek-, maatschappelijk- en cultureel.
ANBI status: RISN 8059.46.925

Door middel van radio- en televisie-uitzendingen wordt een discussie- en debatplatform gecreëerd, dat in Den Haag en omgeving voor een zo groot mogelijk publiek, bereikbaar en toegankelijk is.

DISCUS Radio en Televisie werkt alléén met vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie, giften
en sponsoring.

DISCUS Radio en Televisie stelt – onder voorwaarden – kennis en professionele apparatuur beschikbaar.

Geschiedenis (sinds ontstaan en oprichting)
DISCUS Radio en Televisie is opgericht op 2 mei 1997 onder de naam Stichting DISCUS.
Op woensdag 21 januari 2015 zette wethouder Rabin Baldewsingh de nieuwe website van Discus Radio & Televisie officieel online gezet. De nieuwe website biedt bezoekers, naast het bekijken van de reguliere radio- en televisie-uitzendingen, nu ook de mogelijkheid om interactief mee te doen. U kunt de website lancering hier bekijken.


Oprichter

Joop Schouten

In 1994 vond op initiatief van Joop Schouten (tevens gespreksleider) een maandelijks debat plaats met een politiek, maatschappelijk en cultureel karakter in het Theater Café van het Volksbuurtmuseum in Den Haag (Hobbemastraat).

Bewonersorganisaties, corporaties en gemeenteraadsleden stroomden iedere maand toe om met elkaar van gedachten te wisselen. Het waren luchtige en voor iedereen toegankelijke debatten (letterlijk en figuurlijk want de toegang was ook gratis).

In 1996 vond het debat kabelverkoop plaats tussen de Gemeente Den Haag en de verschillende aanbieders van radio- en televisie uitzendingen. Dit resulteerde in een wekelijks programma op de kabel (“Info Thuis”, Ziggo voorheen Casema).

In 1997, vond de officiële oprichting van Stichting Discus plaats, dat zich als RTV DISCUS presenteerde. Sinds 2014 presenteert de stichting zich als DISCUS Radio en Televisie.
Het heeft sedertdien op verschillende locaties in Den Haag en omgeving haar studio gehad.

Sedert maart 2005, huist DISCUS Radio en Televisie in de wijk ESCAMP aan de Joan Blasiusstraat, namelijk in het Servicecentrum DE POST NL.

Andere locaties waren:
2003 : Café Schlemmer
1998 : Bibliotheek Spui
1997 : Stichting Woonwijs
1996 : Delft (Stadsomroep Delft)
1994 : Theater Café Volksbuurtmuseum

Downloads:

Statuten

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Projectplan 2016

Haag Media
Gemeente Den Haag
Woonservicewijken Escamp
Fonds 1818