Uncategorized

Escamp Nieuws

Alle berichten in onze NIEUWS kolom worden integraal overgenomen; inhoudelijke verantwoording ligt bij de betreffende aangever(s)

 

Den Haag, 11-1-2021

BRANDBRIEF

Traub-stuc wil succes voortzetten ondanks SEA-problematiek

Opmerking: Slechts een voorbeeld voor Traub-Stuc: Alle getallen moeten bijv. nog door jullie bevestigd worden… !

Geachte wethouder/leden van de commissie samenleving/verhuurder,

Wij willen het grote succes van Traub-stuc voortzetten, ondanks de situatie rondom de SEA (Stichting EnergieAcedemie)

 

In goed vertrouwen, op verzoek van de gemeente en op basis van stevige rapporten van gerenommeerde adviesbureaus zijn wij in de Energieacademie gestapt.

We hoopten een bijdrage te leveren aan een ambitieuze organisatie die de energietransitie zou versnellen en vele mensen weer aan het werk zou helpen.

Onze kracht is onze jarenlange expertise in het opleiden tot stukadoor van mensen, waar slechts weinigen nog wat in zien.

 

We hebben 170.000 euro en heel veel tijd geïnvesteerd om een gedeelte van het pand in te richten zodat daar 30 tot 40 stukadoors tegelijk opgeleid kunnen worden.

We hebben ondanks corona in minder dan 1 jaar 17 mensen opgeleid en aan een baan geholpen; een slagingspercentage van 80%!

 

Over ons

We doen dit werk al 20 jaar. We hebben veel plezier met de mensen die we opleiden.

Niet iedereen kan stucen, maar als je het in je hebt, kunnen wij je leren om een heel goede boterham te verdienen. Ongeacht je verdere achtergrond. 

Het is hier soms de eerste keer dat mensen waardering, zelfvertrouwen of een baan krijgen.

Dat een goede stukadoor goed verdient maakt dat we echt wat aan ze te bieden hebben.

Dat mensen na jaren nog af en toe even langs komen en bijvoorbeeld de nieuwe bus van hun eigen bedrijf te laten zien, geeft ons de echte voldoening.

 

Situatie rondom SEA

Dat de situatie niet best is blijkt wel uit alle rapporten die enkele maanden na opening zijn verschenen. Wij hebben daar met ontsteltenis kennis van genomen.

De enorme onzekerheid over hoe het verder zal gaan is voor ons eerlijk gezegd bijns ondragelijk.

 

Wij zijn praktisch ingesteld en willen oplossingen ipv (wachten op) rapporten. Vandaar dat wij een concreet voorstel willen doen.

Voorstel

 

Wij willen zelfstandig verder in een gedeelte van het huidige pand. Het gedeelte waar we rreds al gevestigd zijn, Kerkentuinenweg 79A.

We hebben bewezen dat we een succesvolle uitstroom hebben en dat de kosten ruim binnen de kaders zijn gebleven. De kosten van de opleiding zijn, opleiding, begeleiding, baangarantie en nazorg.

Het stuc-gedeelte is achterin het pand en kan makkelijk afgescheiden worden, zonder de verhuurbaarheid van de rest te verminderen.

 

We hebben zelf een rechtspersoon en zullen zelf onderhandelen met verhuurder.

Van de Gemeente hebben we de bereidheid nodig om tot de volgende afspraken en garanties te komen.

 

Korte termijn

Voortzetten huidige trajecten en enkele nieuwe trajecten starten ivm continuïteit.

Heldere afspraken over de bijbehorende inkomsten en verplichtingen (huur)

Garantie dat we niet opeens snel weg moeten uit het pand

Garantie dat we betaald worden voor ons werk.

Garantie dat we de materialen kunnen aankopen om de kandidaten op te kunnen leiden.

 

Middellange termijn

Afspraken met Gemeente over instroom, uitstroom, financiering en verplichtingen.

Huurcontract voor stuc-gedeelte.

 

Lange termijn

Zelfstandig, maar te allen tijde bereid om afspraken te maken met de SEA of opvolgers, danwel mede-huurders van het pand.

 

 

Tot slot

Geef ons de kans dit waardevolle werk voort te zetten, dat hebben wij en de mensen die we opleiden echt verdiend!

Help/Hoogachtend/Met vriendelijke groeten,

Traubstuc

 

  Virusvrij. www.avg.com

 

Gemeente Den Haag – Nieuws

EEN centraal telefoonnummer voor kwetsbare Hagenaars

Sinds vandaag (donderdag 19 maart) is er 1 centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door corona in de knel komen. Zij kunnen op telefoonnummer 070 205 30 03 terecht voor (hulp)vragen, of een goed gesprek. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het buurtcentrum? Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden met de coronarichtlijnen? Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen tijdens de crisis? 

Met al deze, en andere, vragen kunnen bewoners terecht op dit nieuwe centrale telefoonnummer. Het is opgezet door de welzijnsorganisaties, partners in de wijk en de gemeente Den Haag. Zo willen zij ervoor zorgen dat de dienstverlening – ook in tijden van quarantaine en sociale isolatie – wordt voortgezet en niemand in de kou komt te staan. 

“Mooi om te zien dat welzijnsorganisaties heel snel op zoek zijn gegaan naar hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en helpen”, zegt wethouder welzijn Martijn Balster. “Ik hoop dat inwoners niet zullen schromen contact op te nemen. Voor zichzelf of voor een ander die het moeilijk heeft. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven”.

Ook wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid Kavita Parbhudayal vindt het belangrijk dat alle Hagenaars met zorgvragen snel en makkelijk goede ondersteuning vinden. “Vooral voor kwetsbare ouderen zonder vangnet ben ik heel blij dat we dit samen met Xtra zo snel voor elkaar hebben gekregen. Fijn dat zij nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken”.

Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik gemaakt worden van de chatfunctie op https://servicepuntxl.nl/ en kunnen mensen die al ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen.

 

=========================

Stadsbestuur neemt maatregelen om Den Haag te steunen

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt de gemeente Den Haag er op alle fronten aan om de gevolgen van het virus te beperken. De zorg voor mensen staat hierin voorop. Een overzicht van de genomen maatregelen stuurt het Haagse College van Burgemeester & Wethouders vandaag naar de gemeenteraad. “Dit is een crisis van ongekende omvang,” schrijft het stadsbestuur in zijn brief, “deze maatregelen raken iedereen, maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus aankunnen als we het samen doen.” Daarnaast complimenteert het college opnieuw de mensen die in de zorg werken en benadrukt dat zij erg belangrijk zijn. Ook is het trots op de vele initiatieven die in de stad plaatsvinden.

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus de dienstverlening wel raken. Daarbij is het uitgangspunt dat de meeste aandacht uitgaat naar processen waar de Hagenaars het meest van afhankelijk zijn. Zo zijn voor alle processen binnen de Jeugdwet en Wmo maatregelen getroffen om de hulp aan cliënten te kunnen borgen. Bijvoorbeeld, als hulp verlenen op afstand mogelijk is door telefonisch contact, dan wordt dat gedaan. Ook belangrijke vaccinaties voor jonge kinderen gaan zoveel mogelijk door.

Als het gaat om de Maatschappelijke Opvang zijn direct maatregelen genomen om ook hier zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Groepen zijn verkleind en er is meer verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Daarnaast is het betalen van uitkeringen, noodopvang en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze stad geborgd. Toen er deze week problemen met de voedselbank dreigden te ontstaan, is er direct samen met de regio actie ondernomen. Klanten van de voedselbank krijgen nu tijdelijk een supermarktbon in plaats van een voedselpakket. Er wordt nu met voedselbanken gesproken over een structurele oplossing.

Onderwijs

Er wordt goed samengewerkt met het onderwijs in regionaal verband. De veiligheidsregio, de colleges en de onderwijs- en kinderopvangkoepels staan continu met elkaar in contact. Dagelijks wordt bekeken wat nodig is. Schoolgebouwen blijven open, ook als er maar een enkele leerling aanwezig is. De gemeente monitort of er voldoende kinderopvanginstellingen open zijn voor kinderen die niet door ouders zelf opgevangen kunnen worden. Met de VO-scholen wordt bekeken hoe ze schoolexamens kunnen uitvoeren. Via de Stichting Leergeld Den Haag zijn computers beschikbaar gesteld voor gezinnen met een Ooievaarspas, als het een school niet lukt een device te regelen voor onderwijs op afstand.

Gratis parkeren voor zorgpersoneel en mantelzorgers

Er ligt een zware druk op zorgmedewerkers. Door het teruglopen van de dienstverlening van het openbaar vervoer wordt het niet makkelijker voor hen om op hun werk te komen. Om deze reden worden zorgmedewerkers waarvoor dat nodig is tijdelijk vrijgesteld van parkeerbelasting. Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd. Daarom zal op iedere mantelzorgvergunning automatisch 50 uur parkeertegoed gratis bijgeschreven worden.

Ondernemers

Naast een brief naar de raad heeft het college ook een brief naar de Haagse ondernemers gestuurd. In die brief worden de eerste maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvullend lokaal steunpakket met als doel om het MKB en werknemers de crisis door te helpen. Ondernemers die door teruglopende omzet in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, worden actief gewezen op de mogelijkheden om uitstel van gemeentelijke belastingen te vragen. De afdeling Belastingzaken van de gemeente staat klaar voor de ondernemers, zodat zij op een laagdrempelige manier contact kunnen en snel en effectief geholpen kunnen worden. Voor uitgebreidere informatie kunnen ondernemers terecht bij het Ondernemersportaal en op denhaag.nl.

Tegenstellingen verkleinen

De coronacrisis raakt de stad op vele manieren. De aard en de omvang van deze crisis vraagt aan iedereen om tegenstelling te verkleinen en overeenkomsten te vergroten. Spontaan komen er initiatieven op om hen ondersteuning te bieden die dat nodig hebben. Het stadsbestuur kondigt aan zijn uiterste best te gaan doen om de stad te bieden wat nu nodig is, in het volle besef dat we ook weer uit deze crisis zullen komen.

De volledige brief van het College van Burgemeester en Wethouders leest u via deze link op het Raadsinformatiesysteem (RIS)

==================

GEMEENTEARCHIEF – HAGENAARS en HAGENEZEN (historisch materiaal)
Het zijn bijzonder tijden, waarin ook wij als Haags Gemeentearchief onze reguliere diensten niet aan ons publiek kunnen aanbieden.

Met het project ’Hagenaars en Hagenezen, bevolkingsregister Den Haag 1913-1939’ bieden we een interessant alternatief voor iedereen die het leuk vindt om met historisch materiaal bezig te zijn.

Het project heeft als doel de ruim 500.000 gezinskaarten uit het Haagse bevolkingsregister digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek, op een manier die voldoet aan de wensen van deze tijd. Hiervoor wordt de hulp van iedereen ingeroepen.
Wie vanuit huis aan het project wil meewerken, kan vanaf maandag 23 maart aan de slag via de website velehanden.nl.

De hoge resolutie versies van de twee foto’s zijn hier te downloaden (graag bronvermelding vermelden):

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/14f70a88-79f4-3c4e-d7de-399f7989f3f5/media/efc7fe95-316c-a045-1e4f-0fefee5518c6

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/f4f7cb63-1460-837c-3489-bd8f84b01465/media/6b5146b8-bc36-ea84-47ca-64d81c51e73d

 

Amateurfilmpjes uit de Tweede Wereldoorlog in Den Haag? Lees er alles over op haagsgemeentearchief.nl

 

Zaterdag Live 6 maart 2021

PERSBERICHT

Den Haag, 29 februari 2021

‘Sloopplannen Dreven, Gaarden, Zichten’

In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 6 maart 2021 a.s. richten wij ons – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘Sloop Dreven, Gaarden, Zichten’.
Gasten aan tafel zijn: Sandra Kokee (bewoner), Hans van Daal (architect), Dré Boidin (directeur Onderhoud en Vastgoed Staedion), Martijn Balster (wethouder Wonen).

In juli 2020 heeft de gemeente het ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten gepubliceerd. Hierin staan de herstructureringsplannen die de gemeente samen met Staedion en Heijmans
heeft opgesteld voor deze buurten. De slechte staat van de woningen, de sociaaleconomische problemen, en de woningnood in Den Haag zijn de aanleidingen voor de plannen.

Het komt erop neer dat de meeste woningen gesloopt zullen worden en vervangen door nieuwbouw en dat er 3500 extra woningen worden gebouwd. De gemeente heeft op verschillende manieren met bewoners gesproken over de plannen, maar meerdere politieke partijen vinden dat er niet genoeg is geluisterd naar de mening van bewoners. Ook op andere gebieden zijn er nog veel vragen; bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van de nieuwe woningen, de terugkeergarantie voor bewoners en de leefbaarheid m.b.t. de verdichting.

De commissie ruimte heeft het ambitiedocument in januari besproken, maar de raadsvergadering over de plannen moet nog komen.

Persbericht (pdf)

Altijd al graag achter de schermen van een studio willen werken?

Wij hebben in ons team plaats voor redacteuren, cameramensen, video-editors enz. enz.
Heb je altijd al graag bij een radio- en televisiestation willen werken en achter de schermen meewerken, je bent bij ons van harte welkom.
Hoe meer vrijwilligers, hoe meer vreugd!

Lees hier, welke functies we hebben.

 

Gemeente Den Haag
Posthoorn Escamp Oost
Posthoorn Escamp West
Fonds 1818